Durant l’envelliment es poden produir problemes en la deglució, disminució de la percepció dels sabors o olors, falta de mobilitat, depressió, soledat i aborriment a l’hora de la preparació d’una correcta alimentació.

Productes com Meritene ajuden a cubrir necessitats nutricionals en adults aportant proteïnes, vitamines i minerals que conjuntament amb una bona alimentació ajuden a accelerar la recuperació.

Durant tot el mes de març, tens la possibilitat de venir-nos a veure i et farem un test per avaluar el teu estat nutricional.